• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
  • info@bticonstruct.sk
  • Po-Pia 8:00 - 16:30

Environmentálne zameranie

 

Do oblasti podpory environmentálnej oblasti patrí napríklad ochrana životného prostredia, chránených prírodných výtvorov, chránených území (NATURA 2000, Chránené vtáčie územie), obnova zelene a taktiež napríklad rybné hospodárstvo. Do druhej oblasti podpory je možné zaradiť projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov/obydlí, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a podobne.

Oprávnení žiadateľa sú vo väčšine prípadov fyzické a právnické osoby spolu s tretím sektorom. Intenzita pomoci a oprávnenosť je v závislosti od územia kde bude projekt realizovaný. Finančné prostriedky môžu byť rozdelené na základe vyspelosti jednotlivých krajov. Dôležitou súčasťou projektov je súhlas jednotlivých úradov po prípade Ministerstva životného prostredia. Pri povoleniach je nevyhnutné myslieť na zákonom stanovenú dĺžku ich povinnosti Vám dať stanovisko. 

Na našom území je možné podávať žiadosti na podporu v oblasti ŽP na:

1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

2) Ministerstvo životného prostredia

3) Integrovaný regionálny operačný program

4) Operačný program kvalita životného prostredia

5) Slovenská inovačná a energetická agentúra

6) Operačný program Rybné hospodárstvo

7) Environmentálny fond

 

Please publish modules in offcanvas position.