• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
  • info@bticonstruct.sk
  • Po-Pia 8:00 - 16:30

  

Projektový management a poradenstvo

Vy podnikajte, my zariadime.

Sme úspešnými riešiteľmi a žiadateľmi projektov o NFP v rámci štrukturálnych fondov EÚ, národných fondov a medzinárodných fondových schém, podporujúcich kooperáciu medzi viacerými krajinami.

Poskytujeme a zabezpečujeme naším klientom plnú účinnosť a servis od počiatočného vyhľadania grantovej schémy až po úspešné ukončenie projektu.

Naši pracovníci majú najvyššiu kvalifikáciu v oblasti projektového managementu na základe medzinárodne najuznávanejšieho certifikátu IPMA a školení, ktoré úspešne absolvovali. 

V rámci projektového managementu ponúkame:

Identifikácia a preskúmanie možností získania grantu alebo finančných prostriedkov
Príprava projektu a žiadosti o granty
Projektový management EÚ fondov
Monitorovanie a reportovanie projektov
Štrukturálne fondy
Verejné obstarávanie
Projektové poradenstvo a management projektov

 

Osobitý prístup ku klientom zabezpečujeme prostredníctvom viacerých konzultácií. Úvodné stretnutie je primárne určené na objasnenie možností získania finančných prostriedkov pre klienta.

V prípade dohody naše služby pozostávajú z nasledujúcich oblastí:

    
-Identifikácia projektu
-Návrh projektu a spôsobu financovania
-Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
-Príprava finančných schém
-Asistencia pri komunikácii s platobným orgánom
-Implementácia projektu
-Príprava žiadostí o platbu
-Monitoring a hodnotenie

 

Please publish modules in offcanvas position.