• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
  • info@bticonstruct.sk
  • Po-Pia 8:00 - 16:30

Spoločnosti

 

Primárnym cieľom našej činnosti  je poskytnúť poradenstvo pre spoločnosti, ktoré by chceli využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov a dotácií. Poskytujeme účinnosť pri vytváraní projektového zámeru, žiadosti o dotácie, verejnom obstarávaní a zabezpečíme potrebnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pri procese schvaľovania žiadostí.

Pri jednotlivých grantových schémach poskytujeme komplexné poradenstvo, ktoré pozostáva z nasledujúcich krokov.

 

Identifikácia projektu

Návrh projektu a spôsobu financovania

Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Príprava finančných schém

Asistencia pri komunikácii s platobným orgánom

Implementácia

Príprava žiadostí o platbu

Monitoring a hodnotenie

 

Schválené operačné programy v rokoch 2014-2020 ponúkajú pre spoločnosti možnosti akými sú technologický transfer, nákup strojov, mzdové zabezpečenie, rekonštrukcia budov, nákup nehmotných majetkov a iné. Viac informácií nájdete v sekcii OBLASTI PODPORY. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

 

Please publish modules in offcanvas position.