• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
  • info@bticonstruct.sk
  • Po-Pia 8:00 - 16:30

Využívanie bioplynových staníc na Slovensku

 

            V minulom článku o bioplynových staniciach sme si povedali o procesoch získavania, uskladňovania a premeny bioplynu na energiu. Bioplyn má v dnešnej dobe už využitie na celom svete, pretože sa dá získavať prakticky kdekoľvek, kde je produkovaný bioodpad. Výnimkou v oblasti získavania alternatívnej energie touto cestou nie je ani Slovensko, keďže na družstvách v mnohých regiónoch už bioplynové stanice taktiež úspešne produkujú obnoviteľnú energiu. V akej miere sa však naša krajina v tejto problematike angažuje?

 

            Prvé záznamy o využívaní bioodpadu pochádzajú z 50-tych rokov minulého storočia. V Bratislave totiž fungovala čistička odpadových vôd, ktorá využívala proces anaeróbnej digescie s cieľom produkcie bioplynu. Tento spôsob sa neskôr uplatnil aj v ďalších čistiarňach a technológiu prevzali najmä cukrovary, potravinárske či papierenské podniky. V rámci Československa sa využívanie samotných bioplynových staníc a podobných zariadení datuje už od začiatku 70-tych rokov, avšak samotné Slovensko malo ešte len nedávno, v roku 2009, len päť bioplynových staníc. Zaujímavosťou však je, že príčinou tohto nie príliš uspokojivého stavu pritom nebol nezáujem statkárov či investorov. V skutočnosti totiž do roku 2009 stavbe a vývoju viacerých bioplynových staníc bránili viaceré sociálne či ekonomické, no v prvom rade legislatívne obmedzenia.

 

 

 

 

            Až samotný rok 2009 priniesol nové možnosti v podobe zákona č. 309/2009 Z. z.o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. Tento zákon upravuje podmienky výroby energie z obnoviteľných zdrojov a práva a povinnosti samotných výrobcov, ako aj stanovenie cien za túto energiu. Po vyhlásení podmienok a povolení, ktoré tento zákon obsahoval, sa začal prudký rozvoj a stavba nových staníc. Trh s obnoviteľnými zdrojmi energie zaznamenal medzi rokmi 2009 až 2013 značný nárast investícií do bioplynových zariadení, až kým neprišiel rok 2014, ktorý už znamenal útlm.

 

Na bratislavskom workshope z 30. septembra 2014, ktorý niesol názov „Koniec bioplynu na Slovensku?“, sa totiž začali rozoberať aj problémy, ktoré zákony a nariadenia spojené s vývojom bioplynových zariadení priniesli. Rozoberal sa najmä problém energetických distribučných spoločností, ktoré krátko predtým „svojvoľne rozhodli  o plošnom  „pozastavení“ prijímania žiadostí na pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučných sústav s výkonom väčším ako 10 kilowattov, čím blokovali výstavbu bioplynových staníc“. Začiatkom roku 2014 zároveň vošla do platnosti nová cenová regulácia v elektroenergetike, čo pre bioplynové stanice znemanelo odstupňovanie výkupnej ceny elektriny podľa ich výkonu na štyri skupiny. Najpoužívanejší typ, teda bioplynová stanica nad 0,75 MW, sa tak zaradila do najnižšej cenovej kategórie.

 

 

Údaje zverejnené Úradom pre reguláciu sieťových odvetvíku koncu júna 2015 potvrdzujú fungovanie 111 bioplynových staníc s hrubým výkonom 103 megawattov. Priemerný výkon pomernej väčšiny staníc u nás však dosahuje niečo medzi 0,9 až 1 megawattom. 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.