• Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
  • info@bticonstruct.sk
  • Po-Pia 8:00 - 16:30

Vzdelávanie, veda a výskum

 

Oblasť vzdelávania, vedy a výskumu patrí medzi priority Európskej komisie. Na základe potreby vytvorenia vedeckej a vzdelávacej platformy boli zriadené viaceré grantové programy, ktoré majú napomôcť pri tvorbe výskumných centier, vzdelávaní žiakov/študentov/učiteľov, podporiť mobilitu vedeckých pracovníkov, vznik nových študijných odborov, umožniť cezhraničnú spoluprácu a ďalšie oblasti.

Oprávnení žiadatelia sú napríklad vedecké centrá, univerzity, právnické osoby a tretí sektor. Výška podpory je v závislosti od miesta realizácie, požadovanej sumy, rozvinutosti regiónu a oblasti podpory.

V prípade projektového zámeru v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu je možné podávať žiadosti na nasledujúce výzvy a operačné programy:

1) Investovanie podnikov do výskumu a inovácií (Interreg)

2) Operačný program výskum a inovácie

3) Operačný program Ľudské zdroje

4) Horizont 2020

5) Erasmus+

6) Samosprávne kraje

7) CEEPUS

8) EEA Grants

9) Visegrand fund

 

Please publish modules in offcanvas position.