Technologický servis

Zastrešujeme inžiniering, projekčné riešenia a následnú realizáciu TZB podľa potrieb zákazníka a aktuálne platných noriem.

 

Komplexné riešenia TZB a VZT

  • Odsávanie a odvetranie výparov
  • Filtrácia škodlivých látok
  • Rozvody kúrenia, vody
  • Plynové a tlakové zariadenia
  • Priemyselné rozvody
  • Rozvody technických plynov
  • Výroba testovacích zariadení a strojov