Stavebná činnosť Technologický servis Projektový manažment

Stavebná činnosť

Sme generálny dodávateľ pozemných, cestných a technologických stavieb.

VIAC

Stavebná činnosť

Realizujeme výstavby a rekonštrukcie verejných budov, historických objektov, mestských častí a komunikácií.

Viac

Technologický servis

Zabezpečujeme návrh, projekciu a realizáciu technologických riešení zariadenia budov.

VIAC

Technologický servis

Zastrešujeme inžiniering, projekčné riešenia a následnú realizáciu TZB podľa potrieb zákazníka a aktuálne platných noriem.

Viac

Projektový manažment

Venujeme sa vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

VIAC

Projektový manažment

Sme úspešnými riešiteľmi a žiadateľmi projektov o NFP v rámci štrukturálnych fondov EÚ, národných fondov a medzinárodných fondových schém, podporujúcich kooperáciu medzi viacerými krajinami.

Viac

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

TECHNOLOGICKÝ SERVIS

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT