O nás

 

O spoločnosti BTI s.r.o.

Spoločnosť BTI s.r.o. je stavebno-technologickou spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami. Venujeme sa pozemným stavbám, cestným stavbám a technologickým celkom od prípravy, projekcie po realizáciu. Spolupracujeme hlavne s verejnou správou, nadnárodnými korporáciami  a v menšej miere so súkromným sektorom.

Spokojný zákazník je pre nás prioritou, preto sme držiteľmi certifikátov STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 45001.

Referencie