Sme dodávateľom stavebných prác, poskytujeme realizáciu riešenia technologického servisu a taktiež zabezpečujeme tvorbu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.