Kontakt

BTI s.r.o.

Sídlo spoločnosti
Bánovská cesta 2835/6, 010 01  Žilina

IČO: 47619503

IČ DPH: SK2024041558

Konateľ spoločnosti
Tomáš Bohuš
tbohus@bticonstruct.sk

 
 
Project manager – ŽoNFP, ŽoP, ŠF
Ing. Marian Štefanec
+421 910 589 962
 
 
Office manager
Bc. Jana Nová
+421 948 088 306
 
 
 
Technické oddelenie
Peter Frolo

 

Fakturácia a ekonomické oddelenie
fakturacia@bticonstruct.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61755/L

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306 5757