Mestská športová hala-sociálne zariadenie- rekonštrukcia